Contact us

(*) = Required infomation

   BINH DUONG

KUBOTA KASUI  VIETNAM CO., LTD.

No. 3, Street 20, Song Than Industrial Zone II, Di An Ward, Di An City, Binh Duong Province, Vietnam.

Tel: (84) 274 3 790521

Fax: (84) 2743 790526

 > Map 

 

 

 

   BAC NINH

BRANCH OF KUBOTA KASUI VIETNAM CO., LTD.

TS 6, Tien Son Industrial Park, Hoan Son Commune, Tien Son District, Bac Ninh Province, Vietnam

Tel: (84) 222 3 715501

Fax: (84) 222 3715507

> Map 

   

 

   HA NOI

REPRESENTATIVE OFFICE OF KUBOTA KASUI VIETNAM CO., LTD.

Floor 7, 109 Bui Thi Xuan St., Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam

Tel: (84) 24  3 9749192

Fax: (84) 24 3 9749189

> Map